Rädda barnen

Alla generationer behövs i barnens liv.

Talare: Karolina Poland predikar i Stockholms Adventkyrka.

Ladda fler