Has religion failed you?

Gud finns alltid där

Talare: Ikwisa Mwasumbi predikar i Stockholms Adventkyrka under en internationell gudstjänst. Översättare Tommy BJörn.

Ladda fler