Förvaltarskap

Vilka är dina gåvor?

Talare: Tobias Edlund predikar i Stockholms Adventkyrka.

Ladda fler