En vacker berättelse om en Fars kärlek

Stadier på vägen till en relation med Gud

Talare: Sebastian Matula predikar i Stockholms Adventkyrka under en nattvardsgudstjänst.

Ladda fler