Daniel Hailemariam

"och så tog Saraj, Abrams hustru, sin egyptiska slavflicka Hagar och gav henne åt sin man. Abram hade då bott tio år i Kanaan" - 1. Moseboken 16:3 (Bibel 2000)

Daniel Hailemariam predikar i Stockholms Adventkyrka

Ladda fler