Varför ska jag förlåta?

Vem kan ge mig kraften att förlåta

Talare: Berny Carlsson predikar i Stockholms Adventkyrka under en nattvardsgudstjänst

Ladda fler