Människan som förvaltare

Hur tar jag hand om saker, personer och tiden som finns i mitt liv

Talare: Bobby Sjölander predikar i Stockholms Adventkyrka

Ladda fler