Förberedelse för nattvarden

Bekännelse av synd inför nattvarden

Talare: Berny Carlsson predikar i Stockholms Adventkyrka under en nattvardsgudstjänst.

Ladda fler