Garanterad uppfyllelse

Våra grundläggande behov

Talare: Berny Carlsson predikar under en nattvardsgudstjänst i Stockholms Adventkyrka

Ladda fler