Varför ska vi tro på bibeln?

När vi sett det äkta så förstår vi vad som är falskt

Talare: Per Wikström predikar i Stockholms Adventkyrka under en temahelg "Skapelse .. eller evolution?"

Ladda fler