”Hur man blir lycklig oavsett omständigheter!”

Filipperbrevet 1:12-26

Berny Carlsson predikade i Stockholms Adventkyrka den 13. januari 2024.

Ladda fler