Återfunnen

Det finns en mening med att du är här.

Talare: Willy Aronsen predikar i Stockholms Adventkyrka under en dopgudstjänst. Vittnesbörd av Sebastian Almqvist.

Ladda fler