Coronary heart disease and Gratitude.

Basic Guidelines for a lifetime of healthful living. Subjects of the Kingdom Matt 5:5.

Talare: Rebeca och Errol Perilla föreläser i Stockholms Adventkyrka. Översättare: Tommy Björn.

Ladda fler