Vad händer när jag springer från Gud? (1 av 5)

1. Herrens ord kom till Jona, Amittajs son: 2. ”Ge dig iväg, gå till den stora staden Nineve och predika mot den, för deras ondska når ända upp till mig.” 3. Men Jona gav sig iväg för att fly till Tarshish, bort från Herren. Han gick ner till Jafo, fann ett fartyg som skulle till Tarshish, betalade för sig och gick ombord för att färdas med dem till Tarshish, bort från Herren. - Jona 1:1-3 (NUB)

Berny Carlsson predikade i Stockholms Adventkyrka den 8. januari 2022. Del 1 av 5 i serien om Jonas bok.

Ladda fler