"Hur kan vi förbereda oss som en förståndig brud för Herren?"

Ardavast Reshdouni predikar om de tio jungfrurna i Stockholms Adventkyrka den 6. maj 2023 (del 2).

Ladda fler