Låt oss uppmuntra varandra

Det är tillsammans vi kan utöva vår tro. Om du vill gå fort, gå ensam. Om du vill gå långt, gå tillsammans.

Talare: Daniel Hailemariam predikar i Stockholms Adventkyrka under en dopgudstjänst

Ladda fler