Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram

Vad ska få sista ordet i ditt liv - ljuset eller mörkret?

Talare: Bertil Wiklander predikar i Stockholms Adventkyrka

Ladda fler