”Att bygga på grunden som består”

”Ordet som har makt att förvandla” Matteusevangeliet 7:24-27

Krister Pontvik predikade i Stockholms Adventkyrka den 2 mars 2024.

Ladda fler