Kom till mig, ta mitt ok och lär av mig

Den tyngsta bördan är synden

Gudstjänster