Min väg till Jesus

Jag finns där och kommer alltid att finnas där för dig.

Talare: Textläsning och bön Rolf Almqvist och Suzanne Gundler, vittnesbörd Tommy Björn, Wen Tang-Eklöv, Benjamin Balekelayi, betraktelse Rose-May Smårs.

Ladda fler