Goda nyheter för en värld som går under

Tobias Edlund predikade i Stockholms adventkyrka den 19. mars 2022

"Och evangeliet om riket ska förkunnas i hela världen, till vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma." - Matteusevangeliet 24:14 (NUB)

Ladda fler