Laodikeia är goda nyheter!

Terje Wollan Dahl predikade i Stockholms Adventkyrka den 15. januari 2022.

Ladda fler