Finding the narrow path

Att finna den smala vägen

Talare: Raphael Onuorah predika i Stockholms Adventkyrka. Översättare Tommy Björn.

Ladda fler