Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt

Fortsätt att göra det goda och det som är rätt.

Talare: Willy Aronsen predikar i Stockholms Adventkyrka.

Ladda fler