Smutsiga fötter

Att tjäna varandra i kärlek

Talare: Berny Carlsson predikar i Stockholms Adventkyrka under en nattvardsgudstjänst

Ladda fler