Seeing God face-2-face. Att se Gud ansikte mot ansikte.

Synden skiljer oss från Skaparen

Talare: George Dadey predikar i Stockholms Adventkyrka under en dopgudstjänst. Översättare: Rose-May Smårs.

Ladda fler