Att upptäcka Jesus i Johannesevangeliet

I begynnelsen var Ordet. Hela meningen med bibeln är att visa att Gud är kärlek och att han vill ha en relation med oss

Talare: Berny Carlsson predikar i Stockholms Adventkyrka under en nattvardsgudstjänst

Ladda fler