The cross and the yoke. Korset och oket.

Överge ditt oberoende och bli fri.

Talare: Samuel Braga predikar i Stockholms Adventkyrka under en dopgudstjänst. Översättare: Tommy Björn.

Ladda fler