Tjäna Gud av hela hjärtat

Du skall älska din nästa som dig själv.

Talare: Göran Hansen predikar i Stockholms Adventkyrka

Ladda fler