Jesus Återkomst del 1: Guds verklighet

Vilka känslor associerar du med Jesus återkomst? Hur rellevant är den i din vardag?

Predikan i Ekbebyholms Adventkyrka med Tobias Edlund

Predikningar

Ladda fler