Men Jesus då?

Jesus är Gud och föddes i ett stall. Han växte upp. Levde livet. Men sedan dog han väl? Blev inte han till och med korsfäst?

Ekebyholmsskolans temavecka. Talare: Karolina Poland

Predikningar

Ladda fler