Jesu andra ankomst

Hur kan man veta att Jesus verkligen kommer? Vad blir tecknet på Jesu andra ankomst? Kan vi vara possitiva trots allt hemskt som sker?

Mats Gille

Predikningar

Ladda fler