Relationer vid skapelsen del 3: Människan och Gud

Hur ser din bild av Gud ut? Stämmer den med bilderna av den skapande Guden, eller har den vandaliserats?

Predikan i Ekebyholms adventkyrka. Talare: Liane Edlund.

Ladda fler