När möjligheten kommer gående förbi

Vad gör vi när Jesus kommer vandrande förbi vårt hem?

Predikan i Ekebyholms Adventkyrka. Talare: Tobias Edlund

Predikningar

Ladda fler