Förvaltarskap del 2: Nygamla tankar om tionde

Vad är tiondegivandets syften? Hur och varför utvecklade adventistsamfundets pionjärer det system av tionde som vi har idag? Hör ett systematisk studium av tiondet i bibeln samt berättelser från Adventistsamfundets historia.

Liane Edlund predikar på Ekebyholm

Predikningar

Ladda fler