Den obetydlige blir betydelsefull

När vi tänker på vår situation och hur små vi är i hela universum är vi ganska obetydliga. Hur fick kung David känna sig verkligt betydelsefull? Kan Jesus hjälpa oss att förstå och känna att vi är betydelsefull och speciella? Jag berättar bland annat hur vindsurfing hjälpte att känna mig speciell och betydelseful.

Mats Gille

Predikningar

Ladda fler