Kallelsen Gud ger oss

Vi är kallade att följa Jesus, kallade att få en uppgift, kallade till en gemenskap. Som Petrus som fick frågan, älskar du mig? Får vi samma kallelse idag? Arbetarna är få, skörden är mogen. Många unga som känner kallelsen, börjar studera teologi på Newbold, kommer hem och söker sädesfälten bort från Sverige, vill inte jobba här men hellre tar sig ut på en andligt interrail, risken är att kallelsen tappas bort på vägen… Predikan handlar INTE om att följa sin egen kallelse!

Willy Aronsen predikar på Ekebyholm

Ladda fler