Vad är målet med utbildning?

Ekebyholmsskolan har det allt tuffare ekonomiskt. Varför satsar Adventistsamfundet så hårt på skolor? Varför inte stänga skolan och sattsa pengar och energi på annat?

Ekebyholmsskolans jubileumsgudstjänst: med Tobias Edlund

Predikningar

Ladda fler