Innan du kastar sten

Från att bespara oss från smärtor och konflikter är vi uppmanade att inte döma. Det är inte vår sak att döma, vi har inte kompetensen att döma och det är något som är reserverat för Gud själv.

Daniel Hailemariam predikar på Ekebyholm

Predikningar

Ladda fler