I Begynnelsen

När Gud skapade jorden så skapade Han människan till gemenskap med Honom. Sabbaten är en fantasisk gåva från Gud som vi har fått för att möta och tillbedja Honom. Hans närvaro gör Sabbaten helig och påbjuder oss att fira Sabbat på rätt sätt.

Bobby Sjölander

Predikningar

Ladda fler