"Jag såg Jesus" Jubileumsgudstjänst - TobiasEdlund

Vad har Kung David och stålmannen gemensamt? Tobias Edlund berättar även några erfarenheter från sin tid som internat elev, som illustration på hur vi också kan ha samma erfarenhet som David.

2013-05-25-JubileumsGudstjanst-TobiasEdlund

Ladda fler