Att vara missnöjd är en bra början

Lägger du märke till saker som borde förändras? Hur hanterar man sitt missnöje? En predikan i serien "Follow the bible"

Tobias Edlund

Predikningar

Ladda fler