Vad har du på din tallrik?

Jesus exempel vid Herrens måltid inbjuder oss att hitta vårt sanna värde som människor. Predikan av Liane Edlund. 24 oktober 2020.

Predikningar

Ladda fler