Besviken på kyrkan

Hur hanterar man det när Kyrkan inte agerar som man förväntar? Liane söker lärdomar från Jeremias erfarenhet när Guds folk behandlade honom illa.

Liane Edlund

Predikningar

Ladda fler