En kyrka på tvären

"En kyrka på tvären - Jesus leder oss till att forma en kyrka som på många sätt går emot världens värderingar och kultur"

Talare: David Cederström

Predikningar

Ladda fler