9. Jag tror på honom

Bara tro. Har erfarenheter i det förflutna rubbat din tro? Har du styrkan att bara...tro? Denna film hör ihop med kapitel 9 i boken/eBoken "Upplev glädjen".

"Upplev glädjen" är ett videomaterial för smågrupps-diskutioner, ungdomsprogram och predikningar. Skapat för att medfölja boken "Upplev glädjen" men kan också användas fristående. Består av 42 ämnen som illustrerar kristna begrepp och ställer aktuella frågor.

Ladda fler