32. Planet fresh

En förnyad planet. Är ditt liv redo för en förbättring? Denna film hör ihop med kapitel 32 i boken/eBoken "Upplev glädjen".

"Upplev glädjen" är ett videomaterial för smågrupps-diskutioner, ungdomsprogram och predikningar.

Ladda fler