11. Den långa vägen hem

Försoning. Vågar du lösa dina konflikter? Vad innebär förlåtelse? Denna film hör ihop med kapitel 11 i boken/eBoken "Upplev glädjen".

"Upplev glädjen" är ett videomaterial för smågrupps-diskutioner, ungdomsprogram och predikningar. Skapat för att medfölja boken "Upplev glädjen" men kan också användas fristående. Består av 42 ämnen som illustrerar kristna begrepp och ställer aktuella frågor.

Upplev glädjen

Ladda fler