7. Förlorad till havs

Rädda mig. Drunknar du i problem? Vilken frälsningshistoria kan du dela med dig av? Denna film hör ihop med kapitel 7 i boken/eBoken "Upplev glädjen".

"Upplev glädjen" är ett videomaterial för smågrupps-diskutioner, ungdomsprogram och predikningar. Skapat för att medfölja boken "Upplev glädjen" men kan också användas fristående. Består av 42 ämnen som illustrerar kristna begrepp och ställer aktuella frågor.

Upplev glädjen

Ladda fler