7. Förlorad till havs

Rädda mig. Drunknar du i problem? Vilken frälsningshistoria kan du dela med dig av? Denna film hör ihop med kapitel 7 i boken/eBoken "Upplev glädjen".

"Upplev glädjen" är ett videomaterial för smågrupps-diskutioner, ungdomsprogram och predikningar. Skapat för att medfölja boken "Upplev glädjen" men kan också användas fristående. Består av 42 ämnen som illustrerar kristna begrepp och ställer aktuella frågor.

Ladda fler