10. Andra chanser

Att börja om. Behöver du en andra chans? Vilka delar av ditt liv skulle du vilja radera? Denna film hör ihop med kapitel 10 i boken/eBoken "Upplev glädjen".

"Upplev glädjen" är ett videomaterial för smågrupps-diskutioner, ungdomsprogram och predikningar. Skapat för att medfölja boken "Upplev glädjen" men kan också användas fristående. Består av 42 ämnen som illustrerar kristna begrepp och ställer aktuella frågor.

Upplev glädjen

Ladda fler